Wojciechowski (Sadkowski i Wspólnicy): TFI powinny pamiętać, że każda decyzja inwestycyjna powinna chronić interes uczestników
/ Okiem Prawnika / Wojciechowski (Sadkowski i Wspólnicy): TFI powinny pamiętać, że każda decyzja inwestycyjna powinna chronić interes uczestników

Wojciechowski (Sadkowski i Wspólnicy): TFI powinny pamiętać, że każda decyzja inwestycyjna powinna chronić interes uczestników

ZW9V82ngRjw.jpg

Rafał Wojciechowski w odcinku programu Okiem Prawnika na antenie inwestorzy.tv o listopadowym komunikacie w sprawie ograniczeń inwestycyjnych, które obowiązują w funduszach inwestycyjnych.

Przepisy dotyczące ograniczeń inwestycyjnych są często bardzo nieprecyzyjne. Istotne są zatem klauzule generalne, jak m.in. zasada ochrony interesów uczestników funduszu. Statuuje ona ustawę o funduszach inwestycyjnych i powinna przyjmować wielowymiarowy aspekt. Należy pamiętać, że nawet jeśli uczestnik czy też inwestor wyrazi wprost swoją wolę, to nie jest to obowiązujące dla TFI czy też zarządzającego. Może on podjąć inną decyzję, jeśli jest to w interesie uczestników. Zawsze należy też mieć na uwadze ryzyko związane z inwestycjami. Cała odpowiedzialność tkwi tu na zarządzających.

Comments are disabled