Wolfs Technology Fund rozważa skup akcji własnych – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Wolfs Technology Fund rozważa skup akcji własnych

Wolfs Technology Fund rozważa skup akcji własnych

Wolfs Technology Fund

Wolfs Technology Fund

Wolfs Technology Fund SA (dawniej Graphic SA), Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, rozważa uruchomienie programu skupu akcji własnych. Emitent podpisał również dwie umowy przedwstępne nabycia nieruchomości gruntowych w Gdyni, na których zamierza zrealizować inwestycję deweloperską.

Akcjonariusze Spółki podczas NWZA zwołanego na 02.10.2018 r. podejmą decyzję w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych. Szczegółowe warunki programu buy-back zostaną ustalone przez Akcjonariuszy podczas najbliższego NWZA.

Nowym Prezesem Zarządu Wolfs Technology Fund SA został Pan Leszek Forytta będący zarazem głównym akcjonariuszem Spółki. Leszek Forytta posiada bardzo duże doświadczenie zarówno na rynku kapitałowym, jak i w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami oraz pozyskiwania kapitału. Jest on również jednym z twórców sukcesu Wolfs Technology Fund SA. Nowy Prezes Zarządu Spółki zamierza kontynuować przyjęty kierunek jej rozwoju w oparciu o nowy segment biznesowy, jakim jest realizowanie projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości.

„Zarządzanie tak szybko rozwijającą się Spółką to duże wyzwanie, ale fakt, że jestem jednocześnie głównym udziałowcem, daje mi pewność, że firma idzie w dobrym kierunku. Ostatni rok uważam za szczególnie owocny w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych. Zaangażowanie Spółki w rynek nieruchomości to była właśnie jedna z tych najbardziej słusznych. Wykup akcji ma na celu głównie wzmocnić filary naszego przedsięwzięcia i tego kierunku będziemy się trzymać. Jestem pewien, że przez zrównoważony rozwój i bezpieczne inwestycje jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele bardzo szybko.” – komentuje Leszek Forytta, Prezes Zarządu Spółki Wolfs Technology Fund SA.

Emitent nadal rozwija segment inwestycji deweloperskich i podpisał dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni. Wolfs Technology Fund SA planuje zrealizować na nich inwestycję mieszkaniową wielorodzinną o PUM wynoszącym ok. 650 m2, która będzie obejmowała 11-12 mieszkań. Nowy projekt deweloperski zlokalizowany będzie w sąsiedztwie terenów zielonych oraz bardzo blisko Obwodnicy Trójmiejskiej, co stanowi istotny atut tej lokalizacji. Zarząd Spółki szacuje, że planowana inwestycja mieszkaniowa ma bardzo wysoki potencjał sprzedażowy oraz pozwoli na dalsze umacnianie pozycji rynkowej w branży inwestycji deweloperskich w Gdyni.

„Lokalizacja nowej inwestycji w tej dzielnicy pozwoli nam uzyskać satysfakcjonującą cenę przy sprzedaży lokali mieszkaniowych. Parametry tego projektu są zbieżne ze strategią Spółki w zakresie inwestowania w małe, kameralne i przyszłościowe lokalizacje. Obecnie przygotowywane są dokumenty do rozpoczęcia procesu projektowania, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowane jest rozpoczęcie inwestycji.” – dodaje Prezes Forytta.

Wolfs Technology Fund SA wypracowała w 2 kw. 2018 r. zysk netto w kwocie 25 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 137 tys. zł. W całym pierwszym półroczu 2018 r. zysk netto Spółki wyniósł prawie 83 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 266 tys. zł wobec straty netto w analogicznym okresie ub. roku na poziomie 163 tys. zł. Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe wykazują wyraźną poprawę w ujęciu rdr., co związane jest z reorganizacją działalności oraz jej rozszerzeniem o segment nieruchomości. Aktualnie podstawowym strumieniem przychodowym Spółki jest najem powierzchni biurowych i lokali mieszkalnych oraz zarządzanie nieruchomościami i świadczenie usług doradztwa na rzecz podmiotów zewnętrznych.

O spółce

Wolfs Technology Fund SA (dawniej Graphic SA) to spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2011 r., która działała dotychczas na rynku reklamowym. Po zmianach w Akcjonariacie, które miały miejsce w 2017 r., Spółka rozszerzyła profil działalności o obrót i zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane oraz z przeznaczeniem na najem, a także o realizowanie projektów w obszarze nowych technologii. Emitent realizuje aktualnie kilka projektów deweloperskich w Gdyni.

Źródło: Spółka, 07.09.2018
Zdjęcie: wolfstechfund.com

Zobacz także: CCC SA, Marcin Czyczerski – Wiceprezes Zarządu, #239 PREZENTACJE WYNIKÓW

impact’18: Ewa Wernerowicz, Vivus Finance
Aforti Holding SA, Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu, #307 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled