Wolfs Technology Fund zmieni nazwę na Wolfs Development – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Wolfs Technology Fund zmieni nazwę na Wolfs Development

Wolfs Technology Fund zmieni nazwę na Wolfs Development

Wolfs Development

Wolfs Development

Wolfs Technology Fund SA (dawniej Graphic SA), Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, planuje zmienić nazwę na Wolfs Development SA Przeprowadzenie zmiany nazwy i rebrandingu związane jest z koncentracją Emitenta na działalności w segmencie nieruchomości.

Podczas NWZA Spółki zwołanego na dzień 07.11.2018 r. jej Akcjonariusze zadecydują o zmianie nazwy na Wolfs Development SA Planowana zmiana nazwy wynika z koncentracji działalności Wolfs Technology Fund S.A. na realizowaniu projektów inwestycyjnych w segmencie nieruchomości. Zarząd Spółki uważa, że przeprowadzenie rebrandingu przełoży się pozytywnie na budowanie wizerunku na rynku kapitałowym oraz na dalsze realizowanie przyjętej strategii rozwoju.

„Cały czas dążymy do konsolidacji naszej głównej działalności z wizerunkiem Spółki wśród inwestorów, jak i w mediach. Jesteśmy konsekwentni w kierunku, który obraliśmy, a nowa nazwa ma nie tylko lepiej odzwierciedlać nasz obecny profil działalności, ale również wesprzeć nasz wizerunek w branży deweloperskiej i wśród obecnych oraz potencjalnych inwestorów i klientów Spółki. „Wolfs Development” z całą pewnością w tym pomoże, ujednolicając ostatecznie nazwę z działalnością.” – wyjaśnia Leszek Forytta, Prezes Zarządu Spółki Wolfs Technology Fund SA.

Od października 2018 r. Wolfs Technology Fund SA została zakwalifikowana do segmentu NC Base na rynku NewConnect. W ten sposób notowania akcji Spółki wróciły do systemu notowań ciągłych.

We wrześniu br. Spółka podpisała umowę, której przedmiotem jest zakup przez nią nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sochaczewskiej 7 – dzielnica Mały Kack. Powierzchnia nabytej nieruchomości wynosi 562 m2, a łączna kwota transakcji ukształtowała się na poziomie 800 tys. zł. Wolfs Technology Fund SA planuje zrealizować na niej deweloperską inwestycję mieszkaniową z widokiem na Gdynię o PUM wynoszącym ok. 450 m2, obejmującą 7-8 mieszkań.

W minionym miesiącu Emitent zawarł również dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni, na których zamierza przeprowadzić inwestycję mieszkaniową wielorodzinną o PUM wynoszącym ok. 650 m2. Nowy projekt deweloperski Spółki usytuowany będzie w sąsiedztwie terenów zielonych oraz w pobliżu Obwodnicy Trójmiejskiej i ma obejmować 11-12 mieszkań.

Wolfs Technology Fund SA zakończyła 2 kw. 2018 r. zyskiem netto w wysokości 25 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży kształtujących się na poziomie 137 tys. zł. W całym pierwszym półroczu 2018 r. zysk netto Spółki sięgnął prawie 83 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 266 tys. zł wobec straty netto w analogicznym okresie ub. roku w kwocie 163 tys. zł.

O spółce

Wolfs Technology Fund SA (dawniej Graphic SA) to spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2011 r., która działała dotychczas na rynku reklamowym. Po zmianach w Akcjonariacie, które miały miejsce w 2017 r., Spółka rozszerzyła profil działalności o obrót i zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane oraz z przeznaczeniem na najem, a także o realizowanie projektów w obszarze nowych technologii. Emitent realizuje aktualnie kilka projektów deweloperskich w Gdyni.

Źródło: Spółka, 15.10.2018

Zobacz także: Jak budowa CPK wpłynie na polską gospodarkę

Pfleiderer Group realizuje strategię i śmiało inwestuje
Premium RE Summit 2018: Przemysław Wierzbicki, KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki Sp. k.
Comments are disabled