Wyniki ABC Data za III kwartał 2018: 1,1 mld PLN przychodów i 11 mln PLN zysku EBITDA – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Wyniki ABC Data za III kwartał 2018: 1,1 mld PLN przychodów i 11 mln PLN zysku EBITDA

Wyniki ABC Data za III kwartał 2018: 1,1 mld PLN przychodów i 11 mln PLN zysku EBITDA

ABC Data

ABC Data

  • 1,1 mld PLN przychodów za 3Q 2018 i 3,1 mld PLN przychodów za 1-3Q 2018
  • Ponad 11 mln PLN EBITDA w 3Q 2018 i 13,1 mln PLN EBITDA (21,4 mln PLN EBITDA skorygowana) za 1-3Q 2018
  • Wzrosty sprzedaży w kluczowych segmentach (nowe technologie mobilne, VAD), w tym znaczące wzrosty sprzedaży urządzeń Apple i Xiaomi; dobre perspektywy na kolejne okresy

W 3Q 2018 Grupa wypracowała 1 093,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży, a łącznie w trzech kwartałach 2018 roku przychody wyniosły 3 087,5 mln PLN. Grupa utrzymuje porównywalne poziomy przychodów rok do roku, zarówno w ujęciu za 3Q 2018 jak i 9 miesięcy 2018. Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 1-3Q 2018 wyniósł 167,6 mln PLN (-2% r/r), a w samym 3Q 2018 61,0 mln PLN (-1% r/r).

Zysk EBITDA w 3Q 2018 wyniósł 11,0 mln PLN (-29% r/r), a na jego poziom wpłynęły wyższe koszty pracy oraz wyższe koszty transportu. Po 3 kwartałach 2018 zysk EBITDA wyniósł 13,1 mln PLN (-58% r/r, na jego poziom znaczący wpływ miało zdarzenie jednorazowe – korekta deklaracji VAT za II kwartał 2014, a także wyraźnie negatywny wpływ różnic kursowych). Bez uwzględnienia tych zdarzeń zysk EBITDA Grupy wyniósłby po 3 kwartałach 21,4 mln PLN. Ponadto zyski Grupy w tym roku są pod presją rosnących kosztów pracy, zarówno w Polsce, jak i regionie CEE oraz wyższych kosztów transportu.

W 3Q 2018 roku marża ze sprzedaży Grupy ABC Data wyniosła 5,5%, co oznacza, że została utrzymana na podobnym poziomie względem analogicznego okresu ubiegłego roku mimo presji cenowej widocznej na rynku.

W konsekwencji działań spółki nad optymalizacją poziomu kapitału obrotowego, ABC Data zmniejszyła dług netto na koniec 3Q 2018 roku do poziomu 98,9 mln PLN, a jego poziom spadł o 10,5 mln PLN w porównaniu do stanu na koniec 3Q 2017.

Przychody ze sprzedaży 3Q 2018 – wpływ kategorii produktowych

    Najważniejszymi czynnikami, które wpłynęły na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 3Q 2018, były:

  • wzrost sprzedaży w obszarze mobile (+24% r/r), głównie dzięki sprzedaży produktów wiodących producentów smartfonów, tj. Apple (+38% r/r) i Xiaomi (+131 % r/r).
  • wysoka sprzedaż w kategorii dystrybucji z wartością dodaną (VAD) w ramach ABC Data SA (+27% r/r, oprogramowanie , serwery oraz urządzenia sieciowe)
  • rosnąca sprzedaż w obszarze gamingowym (+8% r/r)
  • w porównaniu do 3Q 2017 roku niższa sprzedaż w segmencie komponentów (-14% r/r) z uwagi na ograniczenie globalnej podaży procesorów (ograniczona dostępność od producentów) oraz niższa sprzedaż kart graficznych (efekt wysokiej bazy wynikającej z „boomu kryptowalutowego”)

Komentarz zarządu do wyników finansowych

„Skonsolidowane wyniki finansowe wypracowane w trzecim kwartale 2018 roku przez ABC Data stanowią dobrą platformę dalszego rozwoju. W warunkach utrzymującej się zmiennej dynamiki rynkowej i konkurencyjnego rynku, spółka zrealizowała wyznaczone plany biznesowe i utrzymała ogólny poziom sprzedaży i marży brutto ze sprzedaży. Zanotowaliśmy spadek sprzedaży komponentów, ale jest on wynikiem przede wszystkim bardzo wysokiej bazy z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że rośnie nam sprzedaż w kluczowych kategoriach produktowych – nowych technologiach mobilnych czy VAD w ramach ABC Data SA” – mówi Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data SA. „Szczególnie zadowoleni jesteśmy z wyników sprzedaży smartfonów, gdzie m.in. notujemy bardzo duże wzrosty sprzedaży naszych wiodących producentów – Apple i Xiaomi. Sprzedaż urządzeń Xiaomi wzrosła w trzecim kwartale ponad dwukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego” – mówi Ilona Weiss.

„Koncentrujemy się teraz na realizacji biznes planu przewidzianego na ostatni kwartał roku, który, w branży dystrybucji, na największy wpływ na wynik roczny. W czwartym kwartale 2018 roku oczekujemy wzrostu sprzedaży w segmencie hardware, a także kontynuacji dobrych perspektyw sprzedażowych urządzeń Apple i Xiaomi. Ponadto spółka jest obecnie w trakcie opracowywania optymalizacji automatyzacji procesów oraz zwiększania efektywności, które będą jednym z priorytetów na 2019 rok. Pracujemy nad strategią na najbliższe lata, w której wykorzystamy obecne przewagi konkurencyjne Spółki do dalszego zrównoważonego rozwoju” – dodaje Ilona Weiss.

O spółce

ABC Data SA jest liderem nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Jako jedyna firma dystrybucyjna, działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje swoje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. W latach 2009 – 2017 ABC Data została siedmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski została członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od 2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, 14.11.2018

Zobacz także: Czym winien charakteryzować się dyrektor 4.0

Paweł Szczepanik przedstawia: STRATEGIA NA KONIEC 2018 ROKU | Analiza techniczna
Albert „Longterm” Rokicki, #104 PYTANIA DO LONGTERMA (09.11.2018)
Comments are disabled

FreshMail.pl