Zmniejszenie udziału Altus TFI w akcjonariacie Cherrypick Games – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Zmniejszenie udziału Altus TFI w akcjonariacie Cherrypick Games

Zmniejszenie udziału Altus TFI w akcjonariacie Cherrypick Games

Cherrypick Games

Cherrypick Games

Zarząd Cherrypick Games otrzymał zawiadomienie od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, w którym informuje, że fundusze inwestycyjne, którymi zarządza zmniejszyły swój udziału w ogólnej liczbie głosów spółki poniżej progu 5-proc.

Przed zmianą fundusze zarządzane przez Altus TFI posiadały łącznie 62 727 akcji spółki, stanowiących 5-proc kapitału zakładowego. Zmniejszenie udziału nastąpiło na skutek zbycia na rynku regulowanym 2 464 akcji. Po zmianie udział w akcjonariacie spółki stanowi 4,81-proc.

O spółkach

Altus TFI SA jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 roku jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cherrypick Games SA to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 roku. Spółka przejdzie na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych z NewConnect w tym roku.

Źródło: Spółka, ISBnews, 13.09.2018

Zobacz także: impact’18: Ewa Wernerowicz, Vivus Finance

Nowe podejście do znanego leku
Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #33
Comments are disabled

FreshMail.pl