Druga edycja Capital Market Forum już za nami... – relacja z konferencji
/ Capital Market Forum / Druga edycja Capital Market Forum już za nami… – relacja z konferencji

Druga edycja Capital Market Forum już za nami… – relacja z konferencji

Capital Market Forum 2017

Kryptowaluty, globalne ryzyka, ekspansja polskich przedsiębiorstw czy perspektywy dla rodzimej giełdy. Druga edycja Capital Market Forum 2017 za nami. Gośćmi inwestorzy.tv byli m.in. Zbigniew Jakubas, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Multico, Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Michał Cieciórski, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Capital Market Forum to miejsce promocji idei, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy zarządzającymi biznesem a instytucjami finansowymi i inwestorami."
– podkreślał Tomasz Krawczyk, Wiceprezes Zarządu inwestorzy.tv.
Uczestnikami drugiej już edycji Capital Market Forum, która odbyła się 30 listopada 2017 roku w budynku Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie, byli przedstawiciele Inwestorów, Emitentów, Domów Maklerskich, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Firm Doradczych, Banków, Instytucji Infrastrukturalnych, Mediów Ekonomicznych, Agencji PR/IR oraz Urzędów Państwowych związanych z polskim i globalnym rynkiem kapitałowym.
„Warsztaty, całodzienne debaty, międzynarodowy networking i promocja polskiego rynku kapitałowego – to główne założenia organizowanych spotkań."
– podsumował Krawczyk, Wiceprezes Zarządu inwestorzy.tv.

Spotkanie było już drugą edycją wydarzenia. Pierwsza, która okazała się sukcesem, miała miejsce w 2016 roku. Aktywny udział w networkingu wzięło wówczas ponad 300 gości oraz 30 prelegentów. Partnerami tegorocznej konferencji byli: cda.pl, Zortrax, Grupa Azoty, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy.

Prelekcje

Tegoroczne tematy wystąpień dotyczyły globalnych ryzyk w kontekście przedsiębiorstw, najlepszych praktyk w relacjach inwestorskich czy zyskującego na popularności tematu – kryptowalut.

„Zmiana, która następuje na rynku z systemem kryptowalut polega na tym, że jesteśmy wystawieni na działanie różnych warunków zewnętrznych. One są nam narzucone. Natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty, to czynnikiem charakterystycznym jest możliwość wyboru."
– mówił Yasin Sebastian Qureshi, The Naga Group AG.
Zagadnieniem, nad którym zastanawiali się zaproszeni goście były także perspektywy dla polskiego rynku kapitałowego i odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy jeszcze rynkiem wschodzącym czy już dojrzewającym.
„Czy GPW jest dojrzała? Trudno powiedzieć. Z punktu widzenia regionalnego – tak, z punktu widzenia trendów – nie do końca. Miejmy nadzieję, że ta strategia, która już jest w pracach, przyniesie odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytanie i zaangażowanie Państwa, jako instytucji, spowoduje, że za rok czy dwa będziemy mogli powiedzieć: mamy dojrzałą Giełdę Papierów Wartościowych."
– mówił prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor z Politechniki Lubelskiej.

Przypadkiem, który był omawiany podczas spotkania, był także sukces CCC.

„Nam udało się z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest niewiedza. Nie wiedzieliśmy, że nie powinno się tak robić, że nie powinno się konstruować śmiałych strategii i wizji, że mała firma z prowincjonalnego miasta może być europejskim potentatem. Drugim powodem była paranoja biznesowa. Wymyślił to podobno prezes Intela – Andy Grove, który mówił, że tylko paranoicy przeżyją."
– mówił Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej, CCC SA.

Prelegenci drugiej edycji CMF

  • dr Jacek Marczyk – Prezes Zarządu Universal Ratings („Odporność przedsiębiorstw na szoki – nowe spojrzenie na globalne ryzyka”),
  • Sergei Zhogota – Orient Capital LTD („Implementacja najlepszych praktyk oraz działań komunikacyjnych z zakresu IR w Wielkiej Brytanii i Europie”),
  • Yasin Sebastian Qureshi – The Naga Group AG („W jaki sposób kryptowaluta NAGA sprawi, że wirtualny handel stanie się dostępny dla wszystkich?”),
  • prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor – Politechnika Lubelska („Perspektywy dla polskiego rynku kapitałowego, rynek wschodzący czy dojrzewający?”),
  • Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej, CCC SA („Jak kapitalizacja spółki urosła o 10 miliardów w ciągu 10 lat. Przesłanki sukcesu ekspansji zagranicznej CCC”).

Panele dyskusyjne

Podczas tegorocznego spotkania odbyły się też cztery panele dyskusyjne. Zaproszeni goście mówili o unii rynków kapitałowych, ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, rozwoju przez giełdę czy kierunku rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Kapitał a narodowość

Podczas pierwszej debaty „Unia rynków kapitałowych, czy kapitał ma narodowość? Przegląd europejskiego rynku akcji” zastanawiano się nad tematem unii rynków kapitałowych w kontekście ujednolicania i spójności nadzoru oraz wspierania rynków lokalnych.

Uczestnicy debaty:

dr Iwona Sroka – Członek Rady Nadzorczej, Skarbiec TFI SA,
Tomasz Kaczmarek – Chief Investment Officer, Starfunds,
Dominik Bekkewold – Sales Associate Director Poland, Fidelity International,
Jan Rekowski – Dyrektor, Dom Maklerski PKO BP SA,
Aleksandra Nadkańska – Dyrektor Inwestycyjny, Copernicus Capital TFI SA.

Panel poprowadził Maciej Samcik, Subiektywnie o finansach.

Ekspansja zagraniczna

Tematem poruszonym podczas drugiego spotkania była „Ekspansja zagraniczna największych polskich przedsiębiorstw – kierunki, możliwości, wsparcie Państwa”.
„W początkowym etapie rozwoju biznesu Polacy nie mają zakorzenionej ekspansji zagranicznej swoich produktów, co jest zauważalne po ilości firm wychodzących na zagraniczne rynki. Oczywiście to się zmienia sukcesywnie – z roku na rok."
– mówił Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax SA.

Uczestnicy podkreślali też, że podczas wyjścia na rynki zagraniczne bardzo ważnym jest wsparcie rządu. Przykładami były tu Niemcy, Francja czy Anglia, gdzie państwo promuje swoje marki rodzime.

„W Polsce ze względu na to, że chyba dość niedawno zaczęliśmy wychodzić za granicę, rząd nie był aż tak przygotowany na wspieranie tego typu działań. Powoli idzie to w dobrą stronę."
– podsumowywał Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax SA.

Uczestnicy debaty:

Paweł Borys – Prezes Zarządu, PFR SA,
Adam Kiciński – Prezes Zarządu, CD Projekt SA,
Rafał Tomasiak – Prezes Zarządu, Zortrax SA,
Michał Sadowski – Prezes Zarządu, Brand24 SA,
Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej, CCC SA.

Panel poprowadziła Agnieszka Łakoma, Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych.

Rozwój a giełda

Kolejnym zagadnieniem było „Czy polskie rodzinne przedsiębiorstwa mogą realizować rozwój poprzez giełdę?”. Paneliści rozmawiali m.in. o kosztach wejścia na giełdę, ale także o dobrym przygotowaniu do debiutu na parkiecie.
„Trzeba ponieść dość wysokie koszty na początek, jak i później – na funkcjonowanie, organizacja musi być transparentna, ma odpowiednio informować, wchodzić w całkowicie inne przepisy prawne. To powoduje, że tak naprawdę tylko niewielki odsetek firm stać na to, żeby wejść na giełdę."
– mówił Czesław Sadkowski, Partner w Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy.

Pojawiły się głosy, że przedsiębiorstwa, które funkcjonują i zarabiają same na siebie są w stanie zminimalizować ryzyko i obniżyć koszty wejścia np. poprzez alternatywny rynek obrotu, jakim jest NewConnect.

„Koszty wejścia na giełdę są barierą, ale myślę, że wejście na NewConnect nie jest aż tak bardzo kosztowne, żeby firma, która ma jakiś potencjał i obroty, nie mogła sobie z tym poradzić."
– mówił Jarosław Ćwiek, Prezes Zarządu CwMedia SA (cda.pl).
Uczestnicy zastanawiali się także nad dobrym przygotowaniem do debiutu i zagadnieniem kluczowym, mianowicie czy każda firma musi dążyć do wejścia na duży parkiet.
„Tylko bardzo dokładna analiza konkretnego przypadku może doprowadzić nas do wniosku, że tak, możemy polecić państwu wejście na giełdę. Może też, wielokrotnie częściej, doprowadzić do wniosku: poczekajmy jeszcze troszkę lub skorzystajmy z innej możliwości."
– mówił Czesław Sadkowski, Partner w Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy.

Uczestnicy debaty:

Szczepan Dunin-Michałowski – Prezes Zarządu, Polski Dom Maklerski SA,
Czesław Sadkowski – Partner, Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy,
Joanna Pydo – Prezes Zarządu, C-Power Advisory,
Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu, LUG SA,
Jarosław Ćwiek – Prezes Zarządu, CwMedia SA (cda.pl),
Michał Lisiecki – Prezes Zarządu, PMPG Polskie Media SA.

Panel poprowadził Paweł Kubisiak, Harvard Business Review Polska.

Strategie dla rynku kapitałowego

Ostatnia z debat dotyczyła tematu „W którym kierunku powinna rozwijać się polska giełda, czyli o strategii dla rynku kapitałowego”. Paneliści rozmawiali m.in. o stanie polskiej giełdy. Głosy, które pojawiły się w dyskusji pokazywały zarówno słabsze, jak i mocniejsze strony polskiego parkietu.

„Giełda nie jest w stagnacji, ona jest kurczącą się giełdą. Jakie są przyczyny? Zaczęło się od 2007-2008 roku, kiedy inwestorzy indywidualni stracili dużo pieniędzy na kryzysach i zniechęciło ich to do giełdy. W międzyczasie ani giełda, ani regulacje nie zrobiły nic, żeby ten trend zmienić."
– mówił Zbigniew Jakubas, Prezes Zarządu w Grupie Kapitałowej Multico.
„Jeśli chodzi o ocenę stanu istniejącego, statystycznie rynek wygląda dobrze. To znaczy z obserwacji. Tu nie zgadzam się z takim bardzo pesymistycznym obrazem. Jesteśmy w takim momencie, że albo pójdziemy do przodu, albo rzeczywiście będziemy mieli problemy."
– mówił Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.

„My jesteśmy giełdą zdrową, jeżeli chodzi o byt giełdy i nawet tego, co się na naszej giełdzie dzieje. Ona jest relatywnie niedowartościowana. Nie ma natomiast żadnych zachęt do inwestowania dla inwestorów indywidualnych na giełdzie. Inwestorów indywidualnych tak naprawdę nic nie chroni."
– dodał Zbigniew Jakubas, Prezes Zarządu w Grupie Kapitałowej Multico.

Uczestnicy debaty:

Michał Cieciórski – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA,
Bartłomiej Dmitruk – Senior Country Officer, Haitong Bank Polska SA,
Piotr Olendski – Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska SA,
Zbigniew Jakubas – Prezes Zarządu, Grupa Kapitałowa Multico.

Panel poprowadził Tomasz Jóźwik, Dziennik Gazeta Prawna.

Organizator – Inwestorzy.tv

Organizator Capital Market Forum to inwestorzy.tv. Telewizja internetowa rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku, wypełniając niszę na rynku medialnym. W przeciągu czterech miesięcy od uruchomienia serwisu inwestorzy.tv zanotowali ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTube ze stałą dynamiką wzrostu liczby wyświetleń o około tysiąc dziennie. Obecnie to 1,3 milionów wyświetleń na YouTube i codzienna odwiedzalność w przedziale 2 do 65 tysięcy. Wynik powiększają także wyświetlenia na Facebooku – jest ich ponad 450 tysięcy. Biorąc pod uwagę wąską i wyspecjalizowaną grupę docelową, liczby te stanowią bardzo dobry wynik.
Nagrania odbywają się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie spółka we wrześniu 2016 roku uruchomiła Centrum Inwestora oraz posiada własne studio nagrań. Ekipa inwestorzy.tv jest obecna także na wszystkich ważnych wydarzeniach branżowych w Polsce, obejmując nad nimi patronat medialny. Spółka jest również organizatorem Gali Rekiny Biznesu oraz Capital Market Forum.

Wideorelacja Capital Market Forum 2017

Partnerzy Capital Market Forum 2017

Zobacz także: Capita Market Forum 2016
Comments are disabled