Fotek (GPW): Żeby rynek szybciej się rozwijał musimy wdrożyć nowe regulacje, które ułatwią obrót obligacjami
/ Goście Agnieszki Zaręby / Fotek (GPW): Żeby rynek szybciej się rozwijał musimy wdrożyć nowe regulacje, które ułatwią obrót obligacjami

Fotek (GPW): Żeby rynek szybciej się rozwijał musimy wdrożyć nowe regulacje, które ułatwią obrót obligacjami

AKk32_SvsIQ.jpg

„Model rynku musi być dostosowany do potrzeb uczestników, czyli inwestorów, i musi dostarczać płynność. Musi zawierać w sobie element dealerów czy market makerów. W tym obszarze mamy niewątpliwe osiągnięcia w przeszłości. Udało nam się taki rynek stworzyć z udziałem banków w zakresie obligacji skarbowych. Potrzebny jest jednak cały strategiczny pakiet działań na linii regulatorzy-władze nadzoru czy NBP, instytucje bankowe, giełda i przedstawiciele domów maklerskich” – mówi w wywiadzie dla telewizji inwestorzy.tv Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu GPW.

W materiale informacje dotyczące:

  • rozwoju krajowego rynku obligacji,
  • 600 emisji i 160 emitentów na rynku obligacji korporacyjnych,
  • nowej segmentacji rynku i zróżnicowanych modeli obrotu,
  • dostarczania płynności na rynku,
  • powołania polskiej agencji ratingowej,
  • roli analiz i ratingu publicznego w zwiększeniu liczby dealerów w segmencie prime,
  • nowej oferty produktowej w zakresie krzywej stóp procentowych.
Comments are disabled