Sroka (Skarbiec TFI, Murapol): O potrzebie strategii rozwoju dla rynku kapitałowego mówiliśmy wielokrotnie
/ Goście Agnieszki Zaręby / Sroka (Skarbiec TFI, Murapol): O potrzebie strategii rozwoju dla rynku kapitałowego mówiliśmy wielokrotnie

Sroka (Skarbiec TFI, Murapol): O potrzebie strategii rozwoju dla rynku kapitałowego mówiliśmy wielokrotnie

-hsQVWqzOCY.jpg

„Co roku, spotykając się m.in. tu w Bukowinie, pytaliśmy o taką strategię, która mogłaby utorować pewne kierunki strategicznego rozwoju rynku kapitałowego. Strategię obejmującą swym zakresem zarówno giełdę, infrastrukturę posttransakcyjną, uczestników rynku, a także adresującą znoszenie barier w dostępie do kapitału dla rodzimych emitentów. Jestem przekonana, że taka strategia jest potrzebna” – mówi w wywiadzie dla telewizji inwestorzy.tv dr Iwona Sroka, Członek Rady Nadzorczej Skarbiec TFI SA, Członek Zarządu Murapol SA.

W materiale informacje dotyczące:

  • strategii rozwoju dla rynku kapitałowego,
  • zaangażowania strony rządowej,
  • rynku izraelskiego i giełdy w Tel Awiwie,
  • ryzyka inwestycji w nowe technologie,
  • osobnej platformy dla start-upów,
  • Unii Rynków Kapitałowych.
Comments are disabled