Szkolenia Medialne – inwestorzy.tv
/ Szkolenia Medialne

dsc_9832-edit_1

Akademia Medialna One Leader & Inwestorzy.tv

One Leader to wszechstronny zespół ekspertów, którzy wspólnie pracują by przygotować Państwa do najbardziej wymagających i ambitnych medialnych wyzwań.

Nasze największe atuty to wieloletnie doświadczenie w dziedzinie:

 • szkoleń medialnych
 • komunikacji kryzysowej
 • wizerunku osób i instytucji
 • psychologii biznesu
 • Internetu i obszaru Social Media
 • logopedii i sztuki przemówień

oraz pełne potwierdzenie naszej skuteczności przez najbardziej prestiżowe firmy w Polsce i za granicą.

Menu:

Szkolenie medialne

Indywidualny i grupowy trening medialny przygotowujący do wystąpień w telewizji, radiu, w ramach komunikacji wewnętrznej w korporacji oraz do kontaktów z prasą.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Przygotowanie do wystąpień publicznych

Indywidualny warsztat połączony z treningiem przygotowującym do udziału w konferencjach, panelach dyskusyjnych, debatach z udziałem mediów, publiczności i partnerów biznesowych.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Komunikacja w biznesie

Message House – poznanie zasad i struktury skutecznych wystąpień przed wymagającym audytorium biznesowym.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Komunikacja kryzysowa

Kompleksowe szkolenia przygotowujące do skutecznej i skoordynowanej komunikacji w mediach podczas sytuacji kryzysowych. Dekalog zasad postępowania, scenariusze zachowań, symulacje wystąpień medialnych.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Sztuka prezentacji
Analiza kluczlowych filarów skutecznej prezentacji. Metody wzbudzania zainteresowania oraz utrzymywania uwagi słuchaczy.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Public affairs

Szkolenie grupowe i indywidualne przeznaczone dla osób reprezentujących firmę w kontaktach z administracją publiczną, stroną społeczną i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Szkolenie obejmuje szereg symulacji spotkań.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Analiza wizerunkowa – media consulting

Kompleksowa analiza wizerunkowa osób, instytucji oraz podjętych działań.

Logopedia medialna

Indywidualny i grupowy warsztat, oparty na ćwiczeniach logopedycznych, wokalnych, korygujących wadę wymowy, błędy składniowe i złe akcentowanie.
Warsztaty poprawiające dykcję, modulację i odbiór głosu.

Szkolenie medialne

Indywidualny i grupowy trening medialny przygotowujący do wystąpień w telewizji, radiu, w ramach komunikacji wewnętrznej w korporacji oraz do kontaktów z prasą. Szkolenie przygotowujące do wystąpień publicznych a także do komunikacji wewnętrznej w ramach korporacji.
Warsztaty praktyczne w oparciu o scenariusze ustalone z Klientem. Ćwiczenia rejestrowana przez operatora i analizowane przez zespół trenerów One Leader.

Praktyczne elementy szkolenia:

 • telewizyjna „setka”
 • wywiad z dziennikarzem (prasa);
 • wywiad z dziennikarzem (radio);
 • wywiad na żywo w studio telewizyjnym;
 • konferencja prasowa;

Ćwiczenia oparte o analizę archiwalnych nagrań stacji telewizyjnych w Polsce i zagranicą oraz treści internetowych i social media.

Przygotowanie do wystąpień publicznych

Indywidualny warsztat połączony z treningiem przygotowującym do udziału w konferencjach, panelach dyskusyjnych, debatach z udziałem mediów, publiczności i partnerów biznesowych. Opracowanie strategii, przygotowanie wystąpienia, analiza mocnych i słabych stron. Konferencje, targi, kongresy, prezentacje.

Komunikacja w biznesie – Message House

Message House – poznanie zasad i struktury skutecznych wystąpień przed wymagającym audytorium biznesowym. Budowanie wypowiedzi w oparciu o trzy filary komunikacji oraz psychologię przekazu.

Mowa ciała, gestykulacja i mimika w negocjacjach. Zachowania wskazujące na kłamstwo, stres lub niepewność. Zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
Budowanie wypowiedzi w oparciu o trzy filary komunikacji oraz psychologię przekazu.

Komunikacja kryzysowa

Kompleksowe szkolenia przygotowujące do skutecznej i skoordynowanej komunikacji w mediach podczas sytuacji kryzysowych. Dekalog zasad postępowania, scenariusze zachowań, symulacje wystąpień medialnych takich jak wywiad w studiu, konferencja prasowa, udział w programie telewizyjnym o charakterze interwencyjnym.

Symulacje wystąpień medialnych oraz analiza case study (część w całości rejestrowana przez operatora) takich jak:

 • telewizyjna „setka” – w sytuacji kryzysowej;
 • wywiad z dziennikarzem (prasa);
 • wywiad z dziennikarzem (radio);
 • wywiad na żywo w studio;
 • konferencja prasowa;

Sztuka prezentacji

Analiza kluczowych filarów skutecznej prezentacji. Metody wzbudzania zainteresowania słuchaczy oraz zdobywania zaufania publiczności. Przekaz podprogowy i budowanie emocji.
Flipcharty, rekwizyty, prezentacja typu „zademonstruj i omów”.

Public affairs

Szkolenie grupowe i indywidualne przeznaczone dla osób reprezentujących firmę w kontaktach z administracją publiczną, stroną społeczną i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Szkolenie obejmuje szereg symulacji spotkań.
Celem szkolenia jest zbudowanie poprawnej i skutecznej argumentacji, wykorzystanie technik negocjacyjnych oraz panowanie nad sytuacjami kryzysowymi.

Analiza wizerunkowa – media consulting

Kompleksowa analiza wizerunkowa osób, instytucji oraz działań.

Analiza oparta na materiałach przekazanych przez klienta oraz publikowanych w telewizji, radiu, prasie i Internecie. 

Wskazanie mocnych i słabych stron, obecnych i potencjalnych ryzyk oraz obszarów kryzysowych.
Opracowanie rekomendacji i planu działań.

Logopedia medialna

Indywidualny i grupowy warsztat, oparty na ćwiczeniach logopedycznych, wokalnych, korygujących wady wymowy, błędy składniowe i złe akcentowanie. Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika i zawierają diagnozę logopedyczną.

Celem warsztatów jest nie tylko poprawa sprawności językowej zainteresowanego, eliminacja błędów językowych i obniżenie brzmienia głosu, lecz także poszerzenie świadomości komunikacyjnej w kontekście wywierania wpływu. Warsztaty pomagają poczuć się ze swoim głosem pewnie i komfortowo przed każdą publicznością

akademia_medialna

Akademia Medialna One Leader & inwestorzy.tv

One Leader to wszechstronny zespół ekspertów, którzy wspólnie pracują by przygotować Państwa do najbardziej wymagających i ambitnych medialnych wyzwań.

Nasze największe atuty to wieloletnie doświadczenie w dziedzinie:

 • szkoleń medialnych
 • komunikacji kryzysowej
 • wizerunku osób i instytucji
 • psychologii biznesu
 • Internetu i obszaru Social Media
 • logopedii i sztuki przemówień

oraz pełne potwierdzenie naszej skuteczności przez najbardziej prestiżowe firmy w Polsce i za granicą.

 

Szkolenie medialne

Indywidualny i grupowy trening medialny przygotowujący do wystąpień w telewizji, radiu, w ramach komunikacji wewnętrznej w korporacji oraz do kontaktów z prasą. Szkolenie przygotowujące do wystąpień publicznych a także do komunikacji wewnętrznej w ramach korporacji.
Warsztaty praktyczne w oparciu o scenariusze ustalone z Klientem. Ćwiczenia rejestrowana przez operatora i analizowane przez zespół trenerów One Leader.

Praktyczne elementy szkolenia:

 • telewizyjna „setka”
 • wywiad z dziennikarzem (prasa);
 • wywiad z dziennikarzem (radio);
 • wywiad na żywo w studio telewizyjnym;
 • konferencja prasowa;

Ćwiczenia oparte o analizę archiwalnych nagrań stacji telewizyjnych w Polsce i zagranicą oraz treści internetowych i social media.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

 

Przygotowanie do wystąpień publicznych

Indywidualny warsztat połączony z treningiem przygotowującym do udziału w konferencjach, panelach dyskusyjnych, debatach z udziałem mediów, publiczności i partnerów biznesowych. Opracowanie strategii, przygotowanie wystąpienia, analiza mocnych i słabych stron. Konferencje, targi, kongresy, prezentacje.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Komunikacja w biznesie

Message House – poznanie zasad i struktury skutecznych wystąpień przed wymagającym audytorium biznesowym. Budowanie wypowiedzi w oparciu o trzy filary komunikacji oraz psychologię przekazu.

Mowa ciała, gestykulacja i mimika w negocjacjach. Zachowania wskazujące na kłamstwo, stres lub niepewność. Zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
Budowanie wypowiedzi w oparciu o trzy filary komunikacji oraz psychologię przekazu.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Komunikacja kryzysowa

Kompleksowe szkolenia przygotowujące do skutecznej i skoordynowanej komunikacji w mediach podczas sytuacji kryzysowych. Dekalog zasad postępowania, scenariusze zachowań, symulacje wystąpień medialnych takich jak wywiad w studiu, konferencja prasowa, udział w programie telewizyjnym o charakterze interwencyjnym.

Symulacje wystąpień medialnych oraz analiza case study (część w całości rejestrowana przez operatora) takich jak:

 • telewizyjna „setka” – w sytuacji kryzysowej;
 • wywiad z dziennikarzem (prasa);
 • wywiad z dziennikarzem (radio);
 • wywiad na żywo w studio;
 • konferencja prasowa;

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Sztuka prezentacji

Analiza kluczowych filarów skutecznej prezentacji. Metody wzbudzania zainteresowania słuchaczy oraz zdobywania zaufania publiczności. Przekaz podprogowy i budowanie emocji.
Flipcharty, rekwizyty, prezentacja typu „zademonstruj i omów”.

Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.

Public affairs
Szkolenie grupowe i indywidualne przeznaczone dla osób reprezentujących firmę w kontaktach z administracją publiczną, stroną społeczną i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Szkolenie obejmuje szereg symulacji spotkań. Celem szkolenia jest zbudowanie poprawnej i skutecznej argumentacji, wykorzystanie technik negocjacyjnych oraz panowanie nad sytuacjami kryzysowymi. Ćwiczenia praktyczne rejestrowane przez operatora.
Analiza wizerunkowa – media consulting

Kompleksowa analiza wizerunkowa osób, instytucji oraz działań.

Analiza oparta na materiałach przekazanych przez klienta oraz publikowanych w telewizji, radiu, prasie i Internecie.

Wskazanie mocnych i słabych stron, obecnych i potencjalnych ryzyk oraz obszarów kryzysowych.
Opracowanie rekomendacji i planu działań.

Logopedia medialna

Indywidualny i grupowy warsztat, oparty na ćwiczeniach logopedycznych, wokalnych, korygujących wady wymowy, błędy składniowe i złe akcentowanie. Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika i zawierają diagnozę logopedyczną.

Celem warsztatów jest nie tylko poprawa sprawności językowej zainteresowanego, eliminacja błędów językowych i obniżenie brzmienia głosu, lecz także poszerzenie świadomości komunikacyjnej w kontekście wywierania wpływu. Warsztaty pomagają poczuć się ze swoim głosem pewnie i komfortowo przed każdą publicznością

Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz na
akademia@inwestorzy.tv